Náš nejbližší program

Koncem jara a počátkem léta nás můžete potkat na těchto akcích:

 • 25. května – Noc kostelů
  • v Polevsku (od 17 hodin)
  • v Evangelickém kostele v Děčíně – Podmoklech (od 20 hodin)
 • 2. června – společný koncert se Sborem ČVUT
  • od 14:30 v Jonsdorfu (ev. kostel)
  • od 17 hodin v Krompachu (kostel 14 sv. pomocníků)
 • 16. června – Antonínská pouť – v kostele sv. Antonína Paduánského v Kytlici (od 11 hodin)
 • 24. června – poutní mše v kostele sv. Petra a Pavla v Lindavě (od 15 hodin)

 

Reklamy

Kde nás můžete slyšet (a vidět) na konci roku 2017

V předvánočním a vánočním období máme napilno. První adventní neděli jsme oslavili prvním koncertem v Markvarticích u České Kamenice v nádherně zrekonstruovaném (což je velmi slabý výraz vzhledem ke stavu ruiny kostela před rekonstrukcí) kostele sv. Martina.

Naší příští akcí bude koncert 9. prosince v Krompachu v kostele 14 sv. pomocníků od 16 hodin. Pak máme v plánu v úterý 12. 12. 2017 vystoupení v Novém Boru v bývalé LDN od 17 hodin.

Na Štedrý den samozřejmě tradičně zazpíváme při půlnoční slavnostní mši v kostele sv. Antonína Paduánského v Kytlici, a na závěr roku jsme připravili (už také tradiční) vánoční koncert v sobotu 30. prosince od 17 hodin tamtéž.

Všichni jste srdečně zváni!

Začíná se zaplňovat jarní program…

Na počátku roku to vypadalo, že budeme mít letos na jaře jen velmi omezený program veřejných vystoupení. Ale s postupujícím časem se začíná program zahušťovat, a někdy dokonce kolidovat.

První vystoupení nás čeká už za měsíc, 25. března, kdy vystoupíme jako jedno z pozvaných těles na charitativním koncertu pro nově otevíraný liberecký Hospic sv. Zdislavy v kostele sv. Vavřince v Jezvé u České Lípy. Koncert začíná ve 14 hodin.

V dubnu se zúčastníme tradiční velikonoční mše v našem „domovském“ kostele sv. Antonína Paduánského v Kytlici. Mše bude v neděli 16. dubna, obvykle začíná mezi 11. a 12. hodinou, ještě to bude upřesněno.

Dne 13. května od 18 hodin budeme hosty v evangelickém kostele v Arnultovicích (část Nového Boru).
Na konci května už podruhé vystoupíme na společném dvojkoncertu se sborem ČVUT Praha. Nejprve v sobotu 27. 5. v 15 hodin v kostele v Jonsdorfu (v německém podhůří Lužických hor u hranic s Českem), a pak od 18 hodin v sousedním – již českém – Krompachu v Dětském Domově.

V červnu nás čekají dvě akce: nejprve tradiční Kytlická pouť k svátku sv. Antonína Paduánského, patrona místního kostela, kdy budeme zpívat při poutní mši 17. června v 11 hodin; na konci června jsme pozváni k vystoupení při mši a následném koncertu v kostele v Lindavě u Cvikova – kde jsme vystupovali již vloni – dne 25. června odpoledne v 15 hodin.

A nakonec na začátku prázdnin, v sobotu 1. července od 14 hodin bychom měli vystoupit na samostatném koncertu opět v Krompachu.

Takže se zdá, že nudit se rozhodně nebudeme. Musíme vypilovat nově naučené skladby a pokusit se přemluvit alespoň jednoho z našich varhaníků (kteří jsou opravdu velmi vytížení) k alespoň občasné účasti na zkouškách a nácviku i obnovování dalších skladeb. A těšíme se na účast našich přátel na některých vystoupeních.

Co nás čeká tento podzim…

Tento podzim, jako už tradičně, bude náročný. Pokusím se shrnout vše, co nás čeká.

Začínáme Dušičkovou mší, v sobotu 1. listopadu 2014 v 16 hodin v kostele sv. Antonína Paduánského v Kytlici.

V pátek 21. listopadu 2014 vystoupíme v 18 hodin na vernisáži výstavy obrazů v Úštěku.

Na neděli 23. listopadu jsme slíbili účast v Bazilice sv. Zdislavy v Jablonném, mše začíná v 10 hodin.

Hned následující víkend 29. listopadus 2014 se v Kytlici rozsvěcí vánoční stromeček, takže si zazpíváme pod stromečkem v sobotu, nejspíše v 17 hodin.

Den nato, v neděli 30. listopadu 2014, jsme pozváni na vánoční koncert ve Skalici u České Lípy, začátek v 17 hodin.

A pak se už sejdeme na půlnoční mši štědrovečerní, jako obvykle o půlnoci na Štědrý den v Kytlici.

Ivan

Skončil předprázdninový maraton

Tak nám skončil maraton vystoupení před začátkem prázdnin. Po Noci kostelů v České Kamenici jsme absolvovali vystoupení na Přehlídce komorních sborů v Jílovém u Děčína (s poněkud dramatickým překročením rozvodněného Labe) a nevedli jsem si úplně špatně. Následovala Kytlická pouť, s repertoárem úspěšně rozšířeným o Mozartovo Ave verum corpus a také prvním veřejným provedením spirituálu Soon I Will Be Done.

Poslední předprázdninovou sobotu jsme pak vystupovali na výroční pouti v Mimoni, trochu rozpačití z toho, že nás považovali za jiný sbor a program se na poslední chvíli upravoval. O připravený přídavek z našeho repertoáru neměl nikdo zájem, přesněji, nikdo nevěděl, že bychom po mši měli ještě zazpívat, a všichni urychleně opustili kostel sv. Petra a Pavla směrem k pouťovému guláši (velmi dobrý!). Ale ostudu jsme si myslím neudělali. Mši celebroval pražský biskup Msgr. Malý, s kterým jsme se nakonec vyfotografovali.

130629_045_Mimon

Přehlídka sborů v Jílovém

Jílovský sbor má – jak je možno se dočíst na internetu – už dlouholetou tradici. Rovněž tak přehlídka sborů z okolí, která se letos bude konat v sobotu 8. června 2013 na Jílovském zámku. Pro nás je to ale první vystoupení, takže bychom rádi obstáli.

Proto jsme vybrali převážně písně, které už máme „nazpívané“, především z okruhu duchovních – písně z Taize (Uže ně ja živu, De noche) a písně z pravoslavné liturgie (Tebě poem BortnjanskéhoTebě poem Česnokova), ze spirituálů pak Ride The ChariotI’m So Glad, a úspěšné Alleluia Gordona Younga.

Ke společnému zpívání jsme dostali noty dvou lidových písní, hanácké Tovačovský hatě a „dudácké“ Je-li pak to pravda (obě pro 3 hlasy, tedy T+B zpívá společně).

Poprvé na Noc kostelů

Kostel sv. Jakuba Staršího v České Kamenici
V letošním roce jsme byli poprvé pozváni, abychom se zůčastili celostátní akce, zvané „Noc kostelů“. Noc kostelů probíhá ve většině míst předposlední květnový pátek 24. května. My jsme byli pozváni do hlavního kostela v České Kamenici, kostela sv. Jakuba Staršího.

Pro tuto příležitost, tedy noční vystoupení v chrámovém prostoru, kdy se předpokládá volný pohyb návštěvníků a zpěv bez pevného programu a průvodního slova, jsme vybrali písně především z okruhu duchovních – písně z Taize (Confitemini Domino, Jesus Remember me, De noche, Pána svého chval) a písně z pravoslavné liturgie (Tebě poem BortnjanskéhoTebě poem Česnokova, Uže ně ja živu a Bogorodice Devo), z barokního období píseň Nitida Stella a Michnovo Vstup na nebe.

Především však chceme poprvé veřejně zazpívat nově studovanou skladbu W. A. Mozarta Ave Verum Corpus, další dílo, zpívané s doprovodem varhan. Zkoušíme pilně, v nejhorším bude už tma, až pojedem domů… 🙂

A jak to dopadlo? Podívejte se do Fotodeníčku 2013.

Do nového roku 2013

Musím přiznat, že ten nový letopočet se mi nějak hůř píše. Ne, že bych byl pověrčivý a vadila mi třináctka, ale ta kombinace sudého a lichého čísla je jaksi neuspořádaná.

Nicméně vstupuji s Kytlickým chrámovým sborem do třetího roku (já, ne sbor, ten zpívá už mnohem déle) a věřím, že i ten další rok bude úspěšný a příjemný, že se dokážeme scházet a nacvičovat nové skladby z řady různých žánrů a staneme se tak všestranější.

Nechceme být profesionálové, byli jsme, jsme a budeme amatéři a zpíváme pro radost svou i ostatních, ale budeme se snažit být v tom i dobří. Alespoň tak dobří, jako na Vánočním koncertu 29. prosince 2012 v kytlickém kostele sv. Antonína – o čemž se můžete přesvědčit na stránkách našich nahrávek.

Přeji všem členům sboru a všem našim příznivcům, přátelům a posluchačům krásný, klidný a šťastný rok 2013.

Ivan Sucharda, webmaster

Veselé vánoční svátky – sejdeme se na Půlnoční

Vánoce jsou doslova za dveřmi a náš sbor čeká radostná povinnost – zpěvem doprovodit půlnoční vánoční mši v kostele sv. Antonína v Kytlici.

Letošní hudební složka je složena převážně ze známých koled, protože tím vybízíme účastníky ke společnému zpěvu (Nesem vám noviny, Chtíc aby spal, Narodil se Kristus Pán, Jak jsi krásné Jezulátko, Veselé vánoční hody, Já bych rád k Betlému). Ordinárium Petra Ebena pak doplní ještě modlitba Anděle Boží v úpravě J. Pavlici a Fanfára Henry Purcela.

Kytlický chrámový sbor přeje všem svým členům, přátelům, známým a příznivcům štěstí, zdraví, požehnání, dlouhý věk i dech, a těší se – nebude-li ten konec světa – na další krásná setkávání v příštím roce 2013.

Zpívání s anděly v Krompachu

Již druhým rokem nás zve o.s. Letní dům na předvánoční vystoupení pro děti z Dětského domova v Krompachu u Cvikova. Andělská slavnost trvá 3 dny a hlavní program probíhá během sobotního odpoledne a večera.

My jsme pozvaní k vystoupení v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v 16 hodin (sejdeme se o hodinu dříve) a zazpíváme dětem a s dětmi 8 vánočních písní: Z nebe posel vychází od A. V. Michny, lidovou koledu Byla cesta, byla ušlapaná, vánoční píseň Fanfare od H. Purcela, koledu A. Tučapského Co se tak svítí v Betlémě, koledu Přišlo jsi k nám, Jezulátko, známou vánoční ukolébavku A. V. Michny Chtic, aby spal a na konec renezanční vánoční píseň Panáček spí.

Po koncertě jsme pak pozváni do Domova k večerní slavnosti, při které ještě zazpíváme několik písní z vánočního repertoáru (koledy). Už se na to moc těšíme.

(A jak o dopadlo se můžete podívat ZDE.)