(Foto)deníček 2016

Litoměřice – Vernisáž Evy Vejražkové – březen 2016

První větší akcí našeho sboru v novém roce bylo vystoupení na vernisáži obrazů Evy Vejražkové, akademické malířky, v Litoměřicích.

Z koncertu se podařilo pořídit nejen přiložené fotografie, ale také zvukovou nahrávku našeho vystoupení.

 

Kytlice – Soustředění sboru – duben 2016

I v letošním roce se podařilo uspořádat pozdně jarní soustředění sboru v Penzionu U Hladíků. Kromě milého přijetí, skvělého ubytování a výborného pohoštění jsme věnovali pozornost i nácviku několika nových skladeb.

Žádnou nahrávku jsme ale nepořídili.

 

Cvikov – Vernisáž Vítka Vejražky – duben 2016

Druhá vernisáž tohoto roku byla na výstavě obrazů našeho kolegy – zpěváka, ak. malíře Vítka Vejražky ve Cvikově. Vizuální zážitek z jeho četných obrazů doprovodil zpěv několika písní a také soubor maskovaných tanečnic s flamenkem.

Z tohoto vystoupení si budete moci – až tam bude – poslechnout zvukový záznam na tomto místě.

Jonsdorf & Krompach – Dvojkoncert se sborem ČVUT Praha – květen 2016

Dvojkoncert společně se sborem ČVUT Praha probíhal po obou stranách státní hranice. Nejprve jsme v příhraničním lázeňském Jonsdorfu vystoupili v místním evangelickém kostele. Náš počet byl asi čtvrtinový proti „pražákům“, ale byli jsme doufám důstojným partnerem. Pak jsem se přesunuli jen asi 4 km přes hranici do Krompachu (naše fotografie jsou z obtížného přesunu kolem Restaurace Na Vyhlídce), kde jsme zazpívali stejný program před shromážděnými místními občany v budově Dětského domova.

Nahrávky pořizoval sbor ČVUT, máme je slíbeny.

Náhlov – Vystoupení v přírodě – květen 2016

Slunečná neděle nás přivítala v Geoparku Ralsko, kde jsme v malé obci Náhlov, skryté za neskutečně spletitou silnicí 5. třídy, zazpívali v obnovené kapličce sv. Floriána. Po krátké „pouti“ na vrch nad obcí jsme ještě vyslechli povídání o okolní krajině a jejích osudech u křížku a božích muk, a i zde jsem zazpívali pár duchovních písní.

Po návratu do obce jsme vyslechli velmi zajímavé vyprávění místního občana o objevování českých vystěhovalců z 19. století v Brazílii. Mohli jsme k tomu pít pravou brazilskou kávu a posléze navštívit Muzeum vystěhovalectví do Brazílie.

Kuřivody – Noc kostelů – červen 2016

Koncert v původně gotickém kostele sv. Havla v Ralsku – Kuřívodech, v němž byly nedávno odhaleny originální gotické fresky, patřil k našim větším vystoupením. Příjemný sluneční podvečer, příjemné publikum a dokonce velmi vstřicný restauratér (tedy majitel restaurace) nás dobře naladili.

Na stránce nahrávek našeho sboru si můžete zvukovou nahrávku našeho koncertu poslechnout.

Česká Kamenice – Noc kostelů – červen 2016

Po koncertě v Kuřívodech jsme se rychle přesunuli do České Kamenice, kde jsme tentokrát poprvé vystupovali v Kapli P. Marie. Sbor, posílený o několik dalších zpěváků, zde vystoupil v krátkém programu před hojným místním publikem.

Na stránce nahrávek našeho sboru si můžete zvukovou nahrávku našeho koncertu poslechnout.


 

Lindava – Mše a koncert – červen 2016

V kostele sv. Petra a Pavla v Lindavě jsme účinkovali jako hosté při výjimečné mši svaté (výjimečné proto, že v kostele se běžně již mše nekonají – viz foto vývěsky). V rámci mše jsme provedli podruhé latinskou Missu Simplex. Po skončení mše jsme ještě přidali několik spirituálů v malém koncertě.

Na stránce nahrávek našeho sboru si můžete zvukovou nahrávku našeho vystoupení při mši i na koncertu poslechnout.