Vánoce jsou doslova za dveřmi a náš sbor čeká radostná povinnost – zpěvem doprovodit půlnoční vánoční mši v kostele sv. Antonína v Kytlici.

Letošní hudební složka je složena převážně ze známých koled, protože tím vybízíme účastníky ke společnému zpěvu (Nesem vám noviny, Chtíc aby spal, Narodil se Kristus Pán, Jak jsi krásné Jezulátko, Veselé vánoční hody, Já bych rád k Betlému). Ordinárium Petra Ebena pak doplní ještě modlitba Anděle Boží v úpravě J. Pavlici a Fanfára Henry Purcela.

Kytlický chrámový sbor přeje všem svým členům, přátelům, známým a příznivcům štěstí, zdraví, požehnání, dlouhý věk i dech, a těší se – nebude-li ten konec světa – na další krásná setkávání v příštím roce 2013.

Reklamy