Štítky

Tak dnešního dne je dokončena úprava 10 notových materiálů k velikonočnímu pásmu od Michny. Noty se zkrácenými texty vepsanými do osnov jsou v seznamu připravené ke stažení, nahrávky jednotlivých hlasů také.

Takže zbývá jen se to naučit! Lehké to není.

Reklamy