Vítáme všechny příznivce, zájemce i zvědavce na blogových stránkách Kytlického chrámového sboru.

Doufáme, že bude sloužit jako komunikační médium mezi členy sboru a jeho příznivci, a snad i mezi členy našeho a dalších sborů, se kterými spolupracujeme.

Každopádně teprve čas ukáže, jak se to osvědčí.

Ivan Sucharda, 2. ledna 2012

Reklamy